اخبار و مقالات

صفحه اصلی / اخبار و مقالات / جواز فنی و مهندسی گروه مهندسی مطلق
جواز فنی و مهندسی گروه مهندسی مطلق

جواز فنی و مهندسیEngineering and technical license  مجوزی است از سوی سازمان صنعت و معدن و تجارت در حوزه کاربردی سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنایع با هدف اجراي مفاد ماده 1 قانون تمرکز امور صنعت و معدن، سازماندهي، نظارت بر ايجاد و توسعه واحدهاي فني مهندسي در جهت بهره‌برداري از توانمنديهاي آنها در بخش صنعت، معدن و تجارت صادر میگردد. جواز تأسيس واحد فني مهندسي پس از بررسيهاي تخصصی و كارشناسي در صورت احراز شرايط و كسب امتيازات لازم براساس مفاد ودستورالعمل های سازمان صنایع به متقاضيان از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها اعطاء مي‌گردد.

گروه مهندسی مطلق بر اساس سوابق فعالیت و با توجه به تخصص و سوابق تجربی و پروژه های انجام شده موفق به دریافت جواز تاسیس خدمات فنی و مهندسی (در سال 1381) از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران شد.